Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

4845150

Witamy na stronie Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ARTOS.

Nowe

asos logo ai 01 
  Fundacja ARTOS informuje o rozpoczęciu projektu
   Projekt zakończony
  "Klub atywnego seniora"logo fund inic lok
  Fundacja ARTOS informuje o rozpoczęciu projektu
  Projekt zakończony.
  "Działam w samorządzie uczniowskim"Wiadomości


  • W dniach 01.06.2016 - 31.12.2016 realizowaliśmy projekt "Wolontariat przyjazny seniorom".
  • W dniach 01.09.2015 - 31.07.2016 realizowaliśmy projekt "Akademia młodego lidera społeczności lokalnej".
    Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie. Grupa docelowa 150-u uczniów w wieku 13-19 lat z gimnazjum i szkół średnich z 10 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią były społeczności lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.

  • W dniach 01.01.2013 - 31.12.2013 realizowaliśmy projekt "Aktywny zamorząd uczniowski".
    Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i rozwój postaw obywatelskich młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego. Trwałym efektem projektu zostało wypracowanie programu edukacyjnego dotyczącego rozwoju samorządności uczniowskiej przekazywanego młodzieży w atrakcyjny dla niej sposób. Projekt był realizowany w 10 szkołach z małych miejscowości województwa lubelskiego, wybranych na podstawie kart zgłoszeniowych złożonych przez szkoły zainteresowane wzięciem w nim udziału.

  • Projekt „Wolontariusz z doświadczeniem”.
    Głównym celem zadania było zaktywizowanie i przygotowanie 60 osób 60+ do pracy wolontarystycznej na rzecz osób starszych na terenie miasta Lublina w okresie 01.06.2014 do 31.12.2014. Aktywność wolontarystyczna osób w starszym wieku przynosi wiele korzyści, które płyną w obie strony. Wolontariuszom pozwala utrzymać stały kontakt z ludźmi, czuć się potrzebnym oraz dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami. Osobom korzystającym z pomocy przynosi realną pomoc.