Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

9565421

 Witamy na stronie Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ARTOS.


 ukraina

Chcielibyśmy poinformować, ze podjęliśmy działania wspierające Obywateli Ukrainy. Aktualnie planujemy zająć się zakupem i dystrybucją żywności, przywozem osób z granicy i znajdowaniem noclegów. Prosimy o wsparcie finansowe na numer konta SWIFT PKOPPLPW konto PL 06 1240 5497 1111 0000 5007 2972
Należy napisać - "darowizna na cele statutowe - uchodźcy".
---
We would like to inform you that we have taken actions to support the citizens of Ukraine. We are currently planning to buy and distribute food, transport people from the Ukrainian border and find accommodation for them. Please provide financial support to the SWIFT PKOPPLPW account number: PL 06 1240 5497 1111 0000 5007 2972
PL 62 1240 2500 1978 0011 1198 9523  It should be written - 'donation for statutory purposes - refugees'.


 

Active citizens fund
 

 

Fundacja ARTOS informuje o rozpoczęciu projektu
 
„Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”

 

NOWE FIO logoPL CMYK 01 

 

 

 

Fundacja ARTOS informuje o rozpoczęciu projektu       
 
"Samorząd uczniowski - działamy wspólnie" 


 

 • W dniach 01.09.2022 - 31.11.2022 realizujemy projekt  "Razem bezpieczniej."
  Projekt "Razem bezpieczniej" realizowany w Lublinie jest odpowiedzią na narastającą potrzebę zapewnienia seniorom wsparcia w jak najdłuższym podtrzymywaniu samodzielności i bezpiecznym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
 • W dniach 31.12.2021 - 1.10.2022 realizujemy projekt "Nowe perspektywy - nowe możliwości."
  Cele projektu:
  1.Rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim kadry i wolontariuszy Fundacji w celu nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz czerpania z dobrych praktyk zagranicznych instytucji.
  2.Poznanie sposobów prowadzenia niezawodowej edukacji dorosłych i rozwój umiejętności pozyskiwania finansów na realizacji projektów edukacyjnych.
 • W dniach 01.08.2021 - 31.07.2022 realizujemy projekt "Samorząd uczniowski - działamy wspólnie".
  Projekt skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego.Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 młodzieży i 20 nauczycieli w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.08.2021 -31.07.2022
 • W dniach  01.02.2021 - 31.03.2021 realizujemy projekt "Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny".
  Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 młodzieży i 20 nauczycieli na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji małej ojczyzny na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.02.2021 - 31.03.2022.
 • W dniach  01.04.2020 - 31.12.2020 realizujemy projekt "Aktywni seniorzy działają lokalnie".
  Głównym celem projektu będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 30 osób 60+ na rzecz społeczności lokalnej z terenu Lublina w okresie 01.04.2020 -31.12.2020.
 • W dniach  01.12.2019 - 31.11.2020 realizujemy projekt "Bądź aktywny - zmieniaj swoją małą ojczyznę"
  Głównym celem zadania jest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 120 młodzieży i 16 nauczycieli na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie - 01.12.2019 - 31.07.2020.
 • W dniach 01.10.2017 - 31.12.2017 realizowaliśmy projekt "Działam w samorzadzie uczniowskim". 
  Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 60 osób młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego
 • W dniach 01.06.2016 - 31.12.2016 realizowaliśmy projekt "Wolontariat przyjazny seniorom".
 • W dniach 01.09.2015 - 31.07.2016 realizowaliśmy projekt "Akademia młodego lidera społeczności lokalnej".
  Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie. Grupa docelowa 150-u uczniów w wieku 13-19 lat z gimnazjum i szkół średnich z 10 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią były społeczności lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.
 • W dniach 01.01.2013 - 31.12.2013 realizowaliśmy projekt "Aktywny zamorząd uczniowski".
  Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i rozwój postaw obywatelskich młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego. Trwałym efektem projektu zostało wypracowanie programu edukacyjnego dotyczącego rozwoju samorządności uczniowskiej przekazywanego młodzieży w atrakcyjny dla niej sposób. Projekt był realizowany w 10 szkołach z małych miejscowości województwa lubelskiego, wybranych na podstawie kart zgłoszeniowych złożonych przez szkoły zainteresowane wzięciem w nim udziału.
 • Projekt „Wolontariusz z doświadczeniem”.
  Głównym celem zadania było zaktywizowanie i przygotowanie 60 osób 60+ do pracy wolontarystycznej na rzecz osób starszych na terenie miasta Lublina w okresie 01.06.2014 do 31.12.2014. Aktywność wolontarystyczna osób w starszym wieku przynosi wiele korzyści, które płyną w obie strony. Wolontariuszom pozwala utrzymać stały kontakt z ludźmi, czuć się potrzebnym oraz dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami. Osobom korzystającym z pomocy przynosi realną pomoc.